luni, 4 noiembrie 2013

cariul și lingura de lemnSă pleci de la un poem bun pentru a încerca să extragi din el ceea ce ți se pare mai incitant ca sens și să găsești prin ce procedee tehnice sau stilistice a fost realizat este extrem de ofertant. Trebuie mai întîi să guști acel ceva care îi confirmă poemului originalitatea și să simți care-i resortul stilistic care-i dă plenitudinea și farmecul aparte.

 În cazul poemului propus luna aceasta,

Cu bietul cariu –
din aceeaşi lingură
de lemn cu nesaţ

(Șerban Codrin)

prima sa parte, cu bietul cariu, denunță afilierea autorului la o soartă comună cu aceea a cariului – nevoința de a se hrăni dintr-o lingură de lemn, una și aceeași. Lingura de lemn parcă n-ar fi însă de ajuns pentru a marca privațiunea, ea este și singurul tacîm aflat la dispoziția ambilor meseni. Starea umilă a celor doi este însă recuperată în finalul ultimului vers de pofta de viață care irumpe din cuvintele cu nesaț. Tehnic, există în primul rînd o elipsă, înfruptarea nu este pomenită, ci este sugerată doar prin cuvîntul lingură. Asocierea la aceeași acțiune a celor doi protagoniști este marcată de două prepoziții cu și din. Din este folosit însă valorificîndu-i ambiguitatea, el solidarizează pe cei doi, dar îi și diferențiază – unul mănîncă din căușul lingurii, altul din materia ei. O a doua elipsă este aceea a persoanei (autorul, prin extensie omul), care nu este pomenit nici printr-un substantiv, nici printr-un pronume, fiind doar prezumtivul asociat al cariului, la care se face aluzie prin prepoziția cu. Structura relațională a poemului este acordată de resorturile a două prepoziții, cu și din, și o locuțiune adverbială cu nesaț. Ele sînt cele care dovedesc măiestria tehnică a autorului.

         Să vedem ce li s-a părut participanților demn de imitat.

icoană pe lemn -
Iisus și-un cariu împart
cupa cu venin

Cezar-Florin Ciobîcă păstrează motivul lemnului din care se pot înfrupta și cariul, și omul, dar complică lucrurile printr-un dublet imaginar – icoana. Nu lemnul pur și simplu este ceea ce consumă cei doi ci veninul din cupa pe care le-o oferă înscenarea din icoană. Deși lucrurile sînt interpretate (Isus nu-i Socrate și nu cred că-n icoană există realmente vreo cupă cu venin), mi se pare destul de verosimil și totodată legitim ca într-o icoană a răstignirii să vorbești metaforic de un supliciu comun reprezentat drept cupă cu venin. Dovadă că lucrurile au glisat fără ca neadevărul să supere pe cei care au votat poemul drept cel mai bun.

din scoarţă-n scoarţă
cărţile de căpătâi
eu şi molia

Vasile Conioși-Mesteșanu a păstrat doar ideea asocierii – eu și molia - la un nărav comun și la asimilarea prin îngurgitare a acelorași nutrienți – cărțile. Dacă autorul le parcurge și le asimilează substanța în ființa sa la figurat, ca spiritualitate, molia (dacă așa o fi realmente, adică nu agreează doar textilele ci și foile pline de texte) le macină substanța, nutrindu-se cu materialitatea lor. Nesațul este înlocuit aici cu o anume insistență și hărnicie pasională, de proveniență livrescă în expresia ei – din scoarță în scoarță -, formulă care tinde să epuizeze fără rest consumabilele.

Cu nişte păpuşi -
din acelaşi tras de sfori
îmi mănânc pâinea

Mihai Mateiciuc alege, pentru a-l devoala, doar destinul comun al păpușilor și al oamenilor – marionete manipulate de sfori trase de alții. Sforile reale ale păpușilor sînt în cazul oamenilor nevoile, chingi imaginare la fel de eficace pentru manevrare.

cu bietul paing -
în aceeași celulă
prinși între gratii

Maria Doina Leonte folosește eliptic, menționînd doar gratiile celulei, o metaforă a prizonieratului. Captivitatea celui întemnițat este însă diferită de a paingului. Gratiile sînt asumate de păianjen ca un cadru firesc pentru a-și țese pînza în deplină libertate. Sigur că un condamnat, sensibilizat de soarta ciudată a păianjenului, pe care îl crede tovarăș de suferință cu el, îl poate căina. Un altul însă, îi poate lua pilda de a fi el însuși în condiții precare. Așa cum spune Andrei Pleșu  în Minima moralia: “În Henric al V-lea, Shakespeare îl face pe regele Angliei să spună înaintea unei aprige lupte soldaţilor săi: ...iată ce înseamnă pentru mine un rege: un om care nu doreşte să fie altundeva decît acolo unde este. Aceasta este, într-adevăr, condiţia regală a spiritului: să aleagă liber situaţia pentru care a fost ales, să facă din destinul propriu materia primă, singura posibilă şi singura reală a tuturor eforturilor sale.”

spre întuneric –
muşc cu nesaţ lumina
viermelui din măr

Doina Bogdan Wurm încearcă să păstreze o anume solidaritate între om și vierme, ambii consumatori ai vieții metaforizată (cred, prea accentuat) drept lumină. Viermele mușcă mărul, omul mărul cu carne cu tot. Nesațul pare vinovat din moment ce ambii se-ndreaptă prin fapta lor nesățioasă spre întuneric. Poate că interpretarea mea e prea apăsată, dar nu găsesc alta mai lunecoasă.

la micul dejun -
eu și-o ciocănitoare
în același nuc

         Dan Norea se închipuie copil și asociat al ciocănitorii. Același loc însă, nucul, nu reușește să trezească și alte sugestii pentru a lansa isprava micuțului într-o aventură alegorică.

golit de cariu -
ultimul ram arzând în
vatra de pâine

Daniela Lăcrămioara Capotă a păstrat un pic din recuzita poemului inițial – cariul și carierea lemnului. A pierdut însă partenerul cariului și posibila lor asociere și contrapunere.

cu bietul cosaş
mâncând pe fugă din blid –
vine furtuna
Valer G. Pop a înscenat doar o masă frugală, grăbită de iminența furtunii. Cine este partenerul cosașului este greu de ghicit, dar nu este nicicum vreo ființă aparținînd altei specii. Iar adjectivul biet nu mai are rezonanța acelei umilități profunde a trudei cariului.

cu bietul căţel –
din aceeaşi strachină
de lemn cu nesaţ

Virginia Popescu substituie cariului cățelul și lingurii strachina. Aceeași scădere de nivel alegoric. În plus, faptul că partenerul cățelului nu este pomenit nu poate fi o aluzie la om, poate că e vreo pisică.

crama din vie -
din acelaşi ulcior de
pământ cu sete

Ildiko Juverdeanu transferă localizarea la cramă și preferă lingurii ulciorul. Nesațul devine și el sete. Asemănările au devenit superficiale și sensul s-a pierdut.

"un fluture pe lampă"
mama își dă
ultima suflare

Letiția Iubu pierde orice asemănare cu poemul inițial. Asocierea celor două decese, legitimă altfel nu răspunde temei. Aluzia livrescă la titlul unei piese de teatru nu știu dacă lucrează în poem.

sub plopi dezfrunziţi
cu medalii galbene
soldat de gardă

Gabriela Marcian nu cred că a încercat  să plece de la poemul propus și ne propune doar un pastel de sezon.

Cu maidanezul -
trăgând de-același os
rămas de-aseară

Petru Ioan Gârda păstrează doar prepoziția cu pentru a sugera o asociere. Este greu însă să vezi scena aievea, la propriu. Nici omul nu se poate încăiera realmente c-un maidanez disputînd același os, nici dentiția lui nu-i permite să intre-ntr-o competiție legitimă cu rasa canină. Poemul pare doar o caricatură, exagerînd dincolo de discreția aluzivului.

Ajutând un melc –
cu aceeaşi căruţă
înspre răsărit

Lucreția Horvath schimbă sensul relației, ajutînd un melc pune accentul pe încetineala melcului care e suit în căruță. Oare e el ajutat, îi priește drumul acela lung spre răsărit? Și dacă nu, ce ne-ar putea sugera această urcare-n căruță? Se pare că poemul nu oferă destule apropouri  pentru a merge mai departe.

întruna cariul -
împărţim de nevoie
lingura din lemn

Ana Urma se păstrează în linia celor sugerate de poemul de la care s-a plecat. Nesațul este modulat în insistență prin adverbul întruna și asocierea este declarată de verbul împărțim, totul este însă rezumat la nevoința însoțirii. Poemul pare mai curînd un comentariu al poemului inițial.