miercuri, 26 august 2015

stele tulburate

stele tulburate -
dans de efemeride
deasupra bălţii

Vasile Conioși-Mesteșanu

Structura poemului pare mai simplă. Uzează de un contrast puternic între stele - fixe și veșnice (cel puțin în ideea precarității duratelor pămîntene) - și efemeride – zburătoare neobosite, trăind doar o zi. Tehnic, apelează la ponciful oglindirii în apa bălții. Dansînd, efemeridele își execută ritualul, dar încrețesc și fața apei. Rezultatul este perturbarea funcției de oglindire a apei și, consecutiv, imaginea mai puțin clară și oscilantă a stelelor.

Oricine, chiar și cei care nu înțeleg prea bine haiku-ul, va simți în sintagma stele tulburate apropoul la soarta întristătoare a efemeridelor. Cît de imperturbabile ar fi stelele, balta în tremur le-a dat de gol tulburarea.

Trebuie să remarc și modul nepretențios, neafectat, neîncărcat, sobru în care sînt notate imaginile. Nimic nu pune vreun accent insinuant asupra celor evocate. Aluziile nu sînt pornite din intenția subiectivă a autorului. Apropourile se nasc doar din aura obiectivă a elementelor poemului. Din efectele de intersectare și interferență a cîmpurilor lor semantice.

Tulburarea nu este din capul locului emoție (îngrijorare, frământare). Ea este mai întîi învolburare a apei, pierdere a limpezimii și a transparenței oglinzii cauzată de agitația efemeridelor. Tulburătoare ale apei/oglinzii sînt chiar gîzele, cele de a căror soartă efemeră, tulbure și turbulentă se vor contamina, cuprinse de neliniște, și cele oglindite în ea.

Poeme primite


noapte fara vant –
tulburand Carul Mare
firul unditei
fior de stele -
efemeride-n valsul
spre agonie
luna în ceaţǎ
c
âţiva licurici stingând
lumina pe lac
primire la cer -
roiuri de stele se-ntorc
pe hornul casei
luna tremurând –
buchetul de mireasă
aruncat spre râu
soarele țanțoș -
rânduri rânduri se pleacă
spicele de grâu
lună nouă –
în jurul felinarului
zburând fluturii
fâlfâit de-aripi -
sub apa tremurândă
zidul cetății
cerul tulburat -
dansul efemeridei
fără pereche
fulger în noapte -
Carul Mare se pierde
în adâncuri
stele tremurând –
deasupra bălţii zboară
libelulele
stele decăzute -
sarabandă în noaptea
licuricilor
cercuri-ndoite-
stropi de ploaie dansând step
pe luciul apei
stele-nfiorate -
lângă ţărm balene într-o
baie de sânge
umbre de sepii
într-un nor de cerneală –
cerul tulburat
stele tulburate -
zbaterea somnului
cea de pe urmă
soare cu riduri -
nici un orăcăit pe
mâlul laculuiO să încep cu poemul

cerul tulburat - / dansul efemeridei / fără pereche

unde se fac doar niște substituții minore, stelele sînt înlocuite cu cerul, efemerida e una singură și nu cohortele care roiesc deasupra apei, iar în locul bălții se face o apreciere superlativă a unicității dansului. Totul devine plat și declarativ. În plus, fără baltă, e mai greu să înțelegi că e vorba de oglindire. Poemul își pierde complexitatea.

         Preferatul meu este:

luna tremurând – / buchetul de mireasă / aruncat spre râu

pentru că tremurînd, ca și la stelele tulburate, păstrează cele două sensuri dar acum inversîndu-le: cel emoțional în prim plan și cel al unduirii apei în plan secund (și aproape virtual). Curajos, pornind de la aruncarea buchetului, luna este considerată una din cele care l-ar putea prinde. Ea tremură în avans pentru că buchetul a fost aruncat spre rîu. La urma urmei s-ar putea să cadă peste oglindirea ei sau să nici nu cadă în rîu. Totul este transfigurat, buchetul miresei devine un motiv de poveste și își subordonează astrele. Asta mi-aduce aminte o strofă din Legenda noastră a lui Blaga: În ceasul acela înalt, de-alchimie cerească, / silirăm luna şi alte vreo câteva astre / în jurul inimilor noastre / să se-nvârtească.

         Oglindirea în apă și tulburarea oglinzii există și în următorul poem:

noapte fără vânt – / tulburând Carul Mare / firul undiței

În context, primul vers pare să excludă factorul tulburător, deși, imediat după cratimă, tulburarea revine, dar motivul ei nu mai angajează emoțional Carul Mare. Undițarul face doar ca oglindirea să fie perturbată. Fără pretenții adînci, poemul are complexitate tehnică.

         În poemul următor, jocul oglindirii este facultativ, vibrația ca și emoția legată de ea nu mai există. Elementele cosmice nu se mai contaminează de simțirea umană.

fulger în noapte - / Carul Mare se pierde / în adâncuri

Nu mai avem joc de cuvinte, dar avem o înregistrare fidelă a unui eveniment care anulează capacitatea de oglindire a suprafeței apei și face ca ea să devină transparentă pînă în străfunduri. Realmente, Carul Mare, care trena la suprafață, piere în abis. Dar adîncul poate fi (fără a mai avea nevoie de oglindirea apei) chiar acela al cerului în care lumina orbitoare a fulgerului stinge pe moment orice altă strălucire.

         Păstrînd și ideea și expresia stelelor tulburate de moartea unei ființe pămîntene, cel în cauză pare să fie un pește prins în undiță sau în plasă, deși zbaterea poate fi și aceea a unui om decedat în somn.

stele tulburate - / zbaterea somnului / cea de pe urmă
 
         Pe o treaptă mai jos, emoția este deja declarată ca fior, dansul devine vals, moartea, doar sugerată în numele efemeridelor, este numită prin menționarea agoniei.

fior de stele - / efemeride-n valsul / spre agonie

         Ca și mai puțin din complexitatea structurii poemului imitat să fie surprins în felul în care se apără sepia tulburînd apa. Tulburarea cerului nu mai are nicio conotație emoțională.

umbre de sepii / într-un nor de cerneală – / cerul tulburat

Niciun comentariu: